English / ქართული /
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ იანოშ კორნაი

პატიოსნება და ნდობა გარდამავალ ეკონომიკაში

ყველა ქვეყანაში პატიოსნება და ნდობა ყოველთვის  მნიშვნელოვანი იყო  საზოგადოების განვითარებაში, მაგრამ მათ განსაკუთრებული როლი აკისრიათ  გარდამავალ ეკონომიკაში. სწორედ ამიტომ საერთაშორისო ინტერდისციპლინარულმა კვლევითმა ინსტიტუტმა კოლეგიუმ ბუდაპეშტმა  ჩაატარა ამ პრობლემატიკის ფართომასშტაბიანი კვლევა. სხვადასხვა სამეცნიერო დისციპლინის წარმომადგენლები 17 ქვე
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ თეიმურაზ ბერიძე

ინსტიტუტების მნიშვნელობა პოსტკომუნისტურ გარდამავალ ეკონომიკაში (ზოგიერთი კომენტარი იანოშ კორნაის სტატიაზე „პატიოსნება და ნდობა გარდამავალ ეკონომიკაში“)

ეკონომიკაზე, ზოგადად, არაეკონომიკური ფაქტორების ზეგავლენა საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რამეთუ ეკონომიკა, როგორც სოციალური მეცნიერება,  ინდივიდების ურთიერთქმედების შედეგა. ამ დროს წინა პლანზე იწევს ისეთი სოციო-ფსიქოლოგიური ფაქტორები, როგორიცაა სიმართლე, ჭეშმარიტება, ადამიანებს შორის ურთიერთობა, პატიოსნება და ნდობა, ანუ ეთიკის კატეგორიები, რომლებიც, ერთი შეხედვით, არ განეკ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ელგუჯა მექვაბიშვილი

რატომ ვერ შეძლეს ეკონომისტებმა გლობალური ფინანსური კრიზისის პროგნოზირება?

მეოცე საუკუნის ბოლო და ოცდამეერთე საუკუნის დასაწყისი აღსანიშნავია ეკონომიკური კრიზისების სიმრავლით, რაც სხვადასხვა მიზეზითაა განპირობებული. ამ კრიზისებს შორის სიღრმითა და სიმწვავით 2007-2009 წლების გლობალური ფინანსური  და COVID-19 პანდემიით გამოწვეული კორონომიკური კრიზისები გამოირჩევა. მიზეზები, რომლებმაც თავის დროზე გლობალური ფინანსური კრიზისი განაპირობა, დღეს კვლავ სახე
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ვლადიმერ ბასარია

კერძოსაკუთრებრივი ურთიერთობები, სოციალურ-ეკონომიკური წესრიგი და მეწარმეობა

ბოლო სამი ათეული წლის განმავლობაში საქართველოში სერიოზული (რევოლუციური) სოციალურ - პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები მიმდინარეობს. ეს თვისებრივი გარდაქმნები, სოციალურ - პოლიტიკური ცვლილებების გატარებასთან ერთად, გულისხმობს,პირველ რიგში,მოსახლეობის მატერიალური  კეთილდღეობის ამაღლებას, ამისათვის კი - საჭირო სამეურნეო საქმიანობის მაღალი ხარისხის ეკონომიკურ თავისუფ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ პაატა კოღუაშვილიიოსებ არჩვაძე

საქართველოს სოფლის მეურნეობა თანამედროვე გამოწვევების წინაშე

საქართველოს სოფლის მეურნეობა  თანდათან გამოდის იმ მძიმე, გაჭიანურებული ეკონომიკური კრიზისიდან, რაც მას 1990-იანი წლებიდან მოყვებოდა. მართალია, ბოლო წლებში გაიზარდა ამ სფეროში გამოშვებული პროდუქციისა და დამატებული ღირებულების მოცულობა და ამ უკანასკნელის მოცულობამ 2019 წელს 3112.2 მლნ ლარი შეადგინა (მშპ-ის 7.2%), თუმცა, თუ ეკონომიკის სხვა სექტორებსა და დარგებს შევადარებთ,  მდგომა
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ნინო ჯანელიძე

ბიზნესმოდელების ანალიზი ქართული სოციალური საწარმოების მაგალითზე

სოციალური მეწარმეობა ესაა ნებისმიერი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის მქონე სუბიექტის ეკონომიკური საქმიანობა, რომელიც იყენებს სამეწარმეო მიდგომას იმ კონკრეტული სოციალური პრობლემის გადაჭრასთან დაკავშირებული მისიის შესასრულებლად, რომელიც ვერ იქნა გადაჭრილი საბაზრო და სახელმწიფო პოლიტიკის ჩავარდნის გამო. სოციალური საწარმოების კვლევისას ბიზნეს-მოდელების გამოყენ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ მაია გოგოხია

საბანკო საქმიანობის სრულყოფის მიმართულებები თანამედროვე ეტაპზე

  საბანკო სექტორი საფინანსო-საკრედიტო სისტემის ორგანულ ნაწილს წარმოადგენს. შესაბამისად, ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისათვის აუცილებელია ეკონომიკის რეალური და საფინანსო სექტორების ურთიერთქმედების ახალ ეტაპზე გადაყვანა, რაც გამოიხატება ინვესტირების გაზრდით წარმოების რესტრუქტურიზაციისა და მრეწველობის ძირითადი ფონდების განახლებისათვის. იმის გამო, რომ სა
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ზუმრუდ ნაჯაფოვანატიკ გურბანოვი

ტექნოპარკების ფორმირების პროცესი და განვითარების ეტაპები აზერბაიჯანში

მრეწველობა აზერბაიჯანის ეკონომიკის ძირითადი დარგია. XX საუკუნის შუა წლებიდან აზერბაიჯანელი ხალხის ეროვნული ლიდერის ჰეიდარ ალიევის ხელმძღვანელობით დაიწყო მეტალურგიის, მანქანათმშენებლობის, საწვავისა და ენერგიის, კვების, მსუბუქი, ქიმიური და მრეწველობის  სხვა დარგების განვითარება. 2009-2014 წლებში სამრეწველო წარმოების მოცულობა 3.5-ჯერ გაიზარდა, რაშიც   მნიშვნელოვანი როლი
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ დავით სიხარულიძეშოთა შაბურიშვილითეა მუნჯიშვილილეილა ქადაგიშვილირუსუდან მაისურაძეხატია უდესიანი

მთლიანი ფაქტორული მწარმოებლურობის ანალიზი ეკონომიკური საქმიანობის ზომისა და სექტორების მიხედვით საქართველოში

(კვლევა განხორციელდა თსუ–ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სამეცნიერო საგრანტო პროექტის ფარგლებში) სტატიაში განხილულია კავშირი საწარმოს ზომასა და მწარმოებლურობას შორის  სექტორების მიხედვით. მაკმილანისა და როდრიკის მეთოდების საშუალებით დავადგინეთ ცალკეულ ზომით კატეგორიაში შრომის მწარმოებლურობის ტენდენცია. მთლიანი ფაქტორული მწარმოებლურობის შესაფასებლად გა
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ რატი მექვაბიშვილი

ალტრუიზმის, პროსოციალური ქმედებისა და ქრისტიანული სიყვარულის მნიშვნელობა ქცევითი ეკონომიკის კვლევებში

კვლევა  განხორციელდა „შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის“ მხარდაჭერით [გრანტი PHDF-19-321] სტატიაში განხილულია ალტრუიზმის და პროსოციალური ქცევის ცნებები და მათი მნიშვნელობა ეკონომიკური მეცნიერებისქცევითი ეკონომიკის მიმდინარეობის ინტერდისციპლინალური ხასიათის კვლევებში. ასევე განხილულია  ალტრუიზმის ძირითადი თეორიული მოდელები და კონცეფციები.
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ამირან მაღლაკელიძე

ციფრული მეწარმეობის გამოწვევები და პერსპექტივები საქართველოში

გლობალიზაციის  პირობებში ინფორმაციული ტექნოლოგიების სწრაფმა განვითარებამ შესაძლებელი გახადა სამეწარმეო საქმიანობის ვირტუალურ სივრცეში განხორციელება. ინტერნეტის საყოველთაო გავრცელებამ და სხვადასხვა ელექტრონული პლატფორმების წარმოქმნამ საფუძველი ჩაუყარა ციფრული მეწარმეობის, როგორც სამეწარმეო საქმიანობის თანამედროვე ფორმის  ჩამოყალიბებას. ნაშრომის მიზანია ს
ჟურნალი ნომერი 3 ∘

ეკონომისტის დღისადმი მიძღვნილი III ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია

კარგ ტრადიციად ჩამოყალიბდა ეკონომისტის დღისადმი მიძღვნილი ეროვნული სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარება. წლევანდელი კონფერენცია თემაზე: „კორონომიკა: ეკონომიკური მეცნიერებისა და ეკონომიკური პოლიტიკის თანამედროვე გამოწვევები“.პროფესორ ნოდარ ხადურის ხსოვნას მიეძღვნა და მას ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘

ადამიანი, ვისთვისაც უნივერსიტეტის პროფესორობა ყველაზე დიდი თანამდებობა იყო

„...მრავალ არიან ჩინებულნი და მცირედ - რჩეულნი" სახარება მათესაგან (22, 2-14)   ერთი წელი გავიდა ბატონი  ნოდარის გარდაცვალებიდან ..... ამ ხნის მანძილზე მთელი მისი   ადრეულად შეწყვეტილი  ცხოვრების გააზრება მოხდა. ბევრი რამ  შეიცვალა და გადაფასდა. ...მივხვდი,  რომ ბატონი  ნოდარი წარსული არასოდეს იქნება ჩვენთვის - იმ ხალხისთვის,   ვინც მასთან ერთად და მის გვერდით