English / ქართული /
ჟურნალი ნომერი 4 ∘

აკადემიკოსი როინ მეტრეველი - 80

მსოფლიო დონის ქართველი მეცნიერი და გამორჩეული საზოგადოებრივი მოღვაწე, აკადემიკოსი როინ მეტრეველი 80 წლისაა   აკადემიკოსი როინ მეტრეველი დიდ ქართველ ისტორიკოსთა ღირსეული მემკვიდრე და   თანამედროვეობის გამორჩეული ფიგურაა, რომელმაც საქართველოს მდიდარი ისტორიის ბევრი   დაფარული მოვლენა სააშკარაოზე გამოიტანა და საქართველოს ისტორიის უბადლო მემატიანის სახელი&n
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ჯონ ფ. ტომერი

მეტაფორები აშშ-ს ეკონომიკის განვითარების დასახასიათებლად: უხილავი და ხილული ხელის ეკონომიკური სტადიების ჰუმანისტური ხელის სტადიად გარდაქმნა

ნაშრომის პირველ ნაწილში განხილულია სამი მნიშვნელოვანი მეტაფორა, რაც გვეხმარება ამერიკული ეკონომიკის წარსული წარმატების ფაქტორთა გაგებაში. პირველია ადამ სმიტის „უხილავი ხელის“ მეტაფორა, რომლითაც შეგვიძლია საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციონირების გაგება XVIII საუკუნის შუა და ბოლო პერიოდში. მეორეა - ალფრედ ჩანდლერის „ხილული ხელის“ მეტაფორა, რომელიც გვიჩვენებს საბაზრო ეკონ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ელგუჯა მექვაბიშვილი

ეკონომიკური მეტაფორები, რომლებსაც საინტერესო დასკვნებამდე მივყავართ

(კომენტარი პროფ. ჯონ ფ. ტომერის  სტატიაზე “მეტაფორები აშშ-ს ეკონომიკის განვითარების    დასახასიათებლად:  უხილავი და ხილული ხელის ეკონომიკური სტადიების ჰუმანისტური ხელის სტადიად გარდაქმნა”) ამ ცოტა ხნის წინ ჩვენი ჟურნალის რედკოლეგიის წევრმა აკად. ლადო პაპავამ მე, როგორც მთავარ რედაქტორს, საინტერესო იდეა შემომთავაზა: ჟურნალში პერიოდულად გამოგვექვეყნებინა დასავ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ თეიმურაზ შენგელიაალექსანდრუ გრიბინცეა

გლობალური ეკონომიკური განვითარების და გარემოსდაცვითი დაბინძურების შორის კონტრაქტის გადაფასების შესახებ

ეკოლოგიური პრობლემები უკვე არ წარმოადგენს წმინდა ეკოლოგიურს. შესაბამისად მიჩნეულია, რომ ისინი ეხება ქვეყნების ეკონომიკური უსაფრთხოებას. მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის ზეგავლენის საფუძველზე ძლიერდება საერთაშორისო კონკურენცია და ტნკ-ს სტრატეგიული მართვა, რომლებიც მჭიდროდაა დაკავშირებული ეკოლოგიურ ასპექტებთან. კვლევებმა აჩვენეს, რომ ბოლო წლების მნიშვნელოვანი ტენ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ იოსებ არჩვაძე

სახელმწიფო ვალები - ეკონომიკის ზრდის მნიშვნელოვანი ფაქტორი (2000 წლის შემდგომი პერიოდის საქართველოს მაგალითზე)

სესხი და ვალი - საბაზრო ეკონომიკის უმნიშვნელოვანესი ეკონომიკური კატეგორიებია. ამასთან, მიუხედავად შინაარსის მსგავსებისა, მათ შორის ეტიმოლოგიური განსხვავება მაინც შესამჩნევია.  პირველში აქცენტი გაკეთებულია კრედიტორისაგან მოზიდულ სახსრებზე, მეორეში კი  - ამ კრედიტორისადმი წარმოშობილ ფინანსურ ვალდებულებაზე. არსებული სესხის მეშვეობით მოდიან შესაბამისობაში ეკონომიკ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ პაატა კოღუაშვილინიკოლოზ ჩიხლაძე

სასურსათო დამოუკიდებლობა სახელმწიფოებრივი აუცილებლობაა

„ჩვენ მარტო იმას უნდა ვეცადოთ, პური იმდენი მოვიყვანოთ, რომ სასყიდელი არ გაგვიხდეს, ჩვენ და ჩვენს შინაურ ბაზარს ეყოს “ ილია ჭავჭავაძე საქართველო ოდითგანვე ხორბლის მწარმოებელ და მოხმარებელ ერთ-ერთ სამაგალითო ქვეყნად იყო მიჩნეული. წარმოდგენილ სტატიაში ავტორები ასაბუთებენ, რომ მარცვლეულის, როგორც სტრატეგიული მნიშვნელობ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ეკა ლეკაშვილი

ციფრული ეკონომიკა: მეცნიერებისა და პოლიტიკის გამოწვევები

ნაშრომი წარმოადგენს  ციფრული ეკონომიკის პრობლემატიკაზე არსებული თანამედროვე სამეცნიერო ნაშრომების ბიბლიოგრაფიული კვლევას. გაანალიზებული სამეცნიერო ლიტერატურის შედეგების სისტემატიზაცია გვიჩვენებს იმ მოსალოდნელი ნეგატიური შედეგების  სიმრავლეს, რომელთა არსებობა და წარმოშობა უფრო მეტ წიგნიერ მზაობას მოითხოვს თანამედროვე მოქალაქისა და ხელისუფლებისგან. ნეგატიუ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ზაურ ფუტკარაძეჯამბულ აბულაძე

საოჯახო მეურნეობები და მათი განვითარების პერსპექტივები აჭარაში

სტატიაში განხილულია აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში საოჯახო მეურნეობების სარგებლობაში არსებული სახნავი და მრავალწლიანი ნარგაობებით დაკავებული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების გადანაწილების საკითხები,ასევე მცირემიწიანობისა და სავარგულების ფრაგმენტაციის მაღალი დონის პირობებში საოჯახო მეურნეობების პირველადი სასოფლო-სამეურნეო წარმოების შესაძლებლობები. აღნიშნული
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ცოტნე იაშვილი

მწვანე ეკონომიკის ძირითადი ასპექტები და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში

ბოლო რამდენიმე ათეული წელია მწვანე ეკონომიკის საკითხები უფრო დიდ ყურადღებას იპყრობს და სულ უფრო მეტი ქვეყანა ცდილობს ის აქციოს განვითარების მთავარ სტრატეგიად, მათ შორის  არის საქართველოც. მწვანე ეკონომიკაზე მსჯელობა XX ს. 90-იანი წლებიდან იწყება. შემდგომში მწვანე ეკონომიკის კონცეფცია უფრო განვითარდა და დაემატა „მწვანე ზრდის“ კონცეფცია, რაშიც იგულისხმება მწვანე ეკონო
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ქუჯი ბიჭია

როგორ მოქმედებს სხვების არჩევანი ინდივიდის ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე (ექსპერიმენტული კვლევა)

ადამიანის კოგნიტური რესურსები შეზღუდულია, რის გამოც ისინი ავლენენ არა სრულად, არამედ მიოპიურად[1]რაციონალურ ქცევას. ექსპერიმენტულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ადამიანები განუსაზღვრელობის პირობებში ხშირად ითვალისწინებენ ანალოგიურ სიტუაციაში სხვების არჩევანის შესახებ ინფორმაციას და მიმართავენ ჯგუფურ ქცევას. გარკვეულ შემთხვევებში შეინიშნება გადაწყვეტილების მიღების თვლის ე
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ვასილ ხიზანიშვილი

სასესხო პროცენტის გამოყენების ეთიკურ-ეკონომიკურ მხარეთა ანალიზი თანამედროვე ისლამში

ისლამი ამქვეყნიური ცხოვრებისათვის იძლევა პოზიტიურ ფასეულობათა სისტემას. ისლამური ეკონომიკის ეთიკა, ინდივიდუალური ეთიკის სფეროს მიმართულებით, თანხვედრაშია დასავლურ-ქრისტიანულ წარმოდგენებთან. საკითხავია, თუ რამდენად განსაზღვრავს ისლამური ეკონომიკის ეთიკის პრინციპები მუსლიმთა ფაქტობრივ ქცევებს, რადგან ახლო აღმოსავლეთის ისლამურ სახელმწიფოთა ეკონომიკური ჩამორჩენი
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ უშანგი სამადაშვილი

მცირე და საშუალო ბიზნესის არსი და როლი თანამედროვე საქართველოს ეკონომიკაში

ნაშრომში დაზუსტებულია  კონკრეტულად რა იგულისხმება „მცირე და საშუალო ბიზნესის ქვეშ“, რადგანაც თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკაში, მათ შორის  საქართველოშიც, არ არსებობს მცირე და საშუალო საწარმოების უნიფიცირებული განმარტება, რაც გარკვეულ გაუგებრობებს ბადებს. მოცემულია საქართველოში მცირე და საშუალო  საწარმოების პარამეტრების და ევროკავშირში შესაბამისი მაჩვენებლებ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ ნინო ჯანელიძე

სოციალური მეწარმეობა, როგორც კვლევის ახალი სფერო

სოციალური მეწარმეობის სამეცნიერო კონცეპტუალიზაციამ ფორმირება დაიწყო     მხოლოდ 1990-იან წლებში. XX-ე საუკუნის ბოლოსა და XXI-ე საუკუნის დასაწყისში უკვე დაგროვდა გარკვეული პრაქტიკული გამოცდილება და თეორიული კვლევები სოციალური მეწარმეობის შესახებ.ბოლო წლებში სოციალური მეწარმეობის შესახებ პუბლიკაციათა სწრაფი ზრდა წამყვან, საერთაშორისო რეცენზირებად ჟურნალებში ახდენს მ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ სიმონ გელაშვილიმარინე მინდორაშვილინინო მაღრაძე

სტუდენტთა დემოგრაფიული ცოდნის დონე საქართველოში

ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში არსებით როლს ასრულებს მოსახლეობის დემოგრაფიული სტრუქტურა. ამ მნიშვნელობიდან გამომდინარე, აუცილებელია დემოგრაფიული მოვლენებისა და პროცესების, აგრეთვე ამ საკითხებისადმი საზოგადოების დამოკიდებულების,  ცოდნისა და ცნობიერების შესწავლა. სტატიის მომზადების პროცესში გამოყენებული იქნა შერჩევითი სტატისტიკური გამოკვლევით მიღე
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ თამაზ გოგოლაძე

XVII-XVIII საუკუნეების ქართველი ვაჭრები სეფიანთა ირანში XVII-XVIII საუკუნეების ქართველი ვაჭრები სეფიანთა ირანში (ისპაჰანის სომხურ ნერსესის, მინასისა და სარქისის ეკლესიებში დაცული ქართული და ქართულ-სომხური საფლავის ქვების წარწერების მიხედვით)

   კვლევა განხორციელდა  შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის (FR17_554) „დოკუმენტური წყაროები (სიგელები, ეპიგრაფიკული ძეგლები, ხელნაწერთა კოლოფონები) XVII საუკუნის I ნახევრის (1600-1662) ქართლისა და კახეთის მეფეების შესახებ (წყაროების პუბლიკაცია და გამოკვლევა)“ ფარგლებში. როგორც ცნობილია, ქართულ-სპარსული ურთიერთობებმა მთელ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘

IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - “გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში” (თბილისი, 2019, 1-2 ნოემბერი)

2019 წლის 1-2 ნოემბერს, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკლტეტზე ჩატარდა IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  ,,გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში’’. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს მეცნიერებმა როგორც საქართველოდან, ასევე  საზღვარგარეთის მრავალი ქვეყნიდან (გერმანია, შოტლანდია,  პოლონეთ
ჟურნალი ნომერი 4 ∘

ხსოვნა ნათელი

 2019 წლის 15 სექტემბერს 78 წლის  ასაკში,  ხანგრძლივი და მძიმე ავადმყოფობის შემდეგ   გარდაიცვალა  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერ­სიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი კლიმენტი აჩელაშვილი.  კლიმენტი აჩელაშვილი დაიბადა 1941 წელს ახალქალაქის რაიონის სოფელ კოთე­ლიაში. 1958   წელს   ვერცხლის