English / ქართული /
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ პოლ კრუგმანი

ქვეყანა არ არის კომპანია

კოლეჯის სტუდენტები, რომლებიც ბიზნესში გეგმავენ ჩართვას, ხშირად სპეციალიზდებიან ეკონომიკაში, მაგრამ მათგან მხოლოდ რამდენიმე ხვდება ერთ  ფუნდამენტურ ჭეშმარიტებას: ეკონომიკის საგნებში მიღებული ცოდნა ნაკლებად დაეხმარება მათ ბიზნესის გაძღოლაში. ჭეშმარიტებაა ისიც, რომ ბიზნესის გაძღოლისას შეძენილი გამოცდილება ადამიანებს ნაკლებად გამოადგება ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ვლადიმერ პაპავა

რატომ არ იმართება სახელმწიფო ისე, როგორც კომპანია? (ზოგიერთი მოსაზრება პოლ კრუგმანის სტატიაზე „ქვეყანა არ არის კომპანია“)

უკვე ორ ათეულ წელზე მეტია, რაც საქართველოში ნელ-ნელა ადგილი დაიმკვიდრა მცდარმა აზრმა, რომ მინისტრი უნდა იყოს კარგი მენეჯერი, ხოლო მის პროფესიულ შესატყვისობას იმ დარგთან, რომელი სამინისტროს ხელმძღვანელიც უნდა გახდეს ეს „კარგი მენეჯერი“, პოლიტიკურ წრეებში, როგორც წესი, საერთოდ არ აქცევენ ყურადღებას. სწორედ ამის შედეგია, რომ წლების განმავლობაში ქვეყნის ფინანსთა სამინისტ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ რევაზ გველესიანი

ეკონომიკური წესრიგის პოლიტიკის ჩარჩოპირობების ძირითად საზოგადოებრივ ფასეულობებთან შესაბამისობის პრობლემა

ეკონომიკური პოლიტიკის პრობლემების არსებითი შემადგენელი ნაწილია რეალობის დაშორება სასურველი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან. იმისათვის, რომ ეს პრობლემა დავძლიოთ, აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ძირითად საზოგადოებრივ ფასეულობებთან (თავისუფლება, სამართლიანობა, უსაფრთხოება, პროგრესი) ეკონომიკური პოლიტიკის მიზნებისა და მათ განსახორციელებლად მიღებული გადაწყვეტილე
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ინგა ბალარჯიშვილი

„პოლიტიკური ქოუზის თეორემის“ შეუსრულებლობის შესახებ

სტატიაში, ნეოინსტიტუციონალურ მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით, გაანალიზებულია „ქოუზის თეორემის“ რეალიზაციის დაბრკოლებები პოლიტიკაში: პოლიტიკური ტრანსაქციური ხარჯები, ეფექტიანი წესების შექმნისთვის მოტივაციის არარსებობა, ინსტიტუციური ცვლილებები როგორც „კრეატიული ნგრევა“,მხარეებს შორის ნდობის არარსებობა,პრეფერენციების პრობლემა, ინსტიტუციურ ცვლილებათა „დროითი ჰო
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ინეზა გაგნიძე

მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუცია - უმაღლესი განათლების უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა საქართველოში

მსოფლიოში აღიარებული კვლევითი ცენტრები, მეოთხე ინდუს­ტრი­ული რევოლუციის მოლოდინში, ეკონომიკის განვითარების განსაკუთრე­ბით სწრაფ ტემპებს პროგნოზირებენ. ვარაუდობენ, რომ სამუშაოთა გარკვეულ ნაწილს ჩა­ა­­ნაცვლებს ხელოვნური ინტელექტი. ასევე მოსალოდნელია სრულიად ახა­ლი სამუშაო ადგილების გაჩენა, ხოლო იმ სამუ­შაოებისთვის, რაც მომავა­ლ­შიც დარჩება, უნარ-ჩვევების გ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ელენე ფიცხელაური

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების მიმართ აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის საზოგადოების დამოკიდებულების ტენდენციები

ევროკავშირის ქვეყნებში, ცოდნაზე დაფუძნებული საზოგადოებისა და ეკონომიკის განვითარებაში პროგრესის მისაღწევად, მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ხელშეწყობა აღიარებულია ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტად. კვლევები მეცნიერებაზე, ტექნოლოგიებსა და ინოვაციებზე, ევროპის ქვეყნების საზოგადოების შეხედულებების, განწყობისა და დამოკიდებულების შესწავლის მიზნით, ტარ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ იზა ბუკია

სამეწარმეო საქმიანობის შემაფერხებელი ბარიერების დაძლევისათვის საქართველოში

 საქართველოში მეწარმეობის განვითარებისა და ხელშეწყობისთვის გარკვეული ქმედებები ხორციელდება, რაც  გამოიხატება როგორც სხვადასხვა სტრატეგიის შემუშავებასა და მის შესრულებაში, ასევე საგადასახადო რეფორმებში.  მიუხედავად ამისა, მეწარმეები  სხვადასხვა პრობლემისა და ბარიერების წინაშე დგანან. აღნიშნულის გასარკვევად გამოკითხულ იქნა 120 მეწარმე.  კვლევა ეხებოდა მრავალ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ზუმრუდ ნაჯაფოვა

აზერბაიჯანის ეკონომიკის დივერსიფიკაციის ძირითადი სტრუქტურა და მიმართულებები

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ეკონომიკა დიდწილად ეყრდნობა მის ბუნებრივ რესურსებს. უნდა აღინიშნოს, რომ მისი მთავარი რესურსი არის ნავთობი. ბოლო წლების განმავლობაში დაწყებული ეკონომიკური კრიზისი, ნავთობის ფასების ვარდნა და მანათის დევალვაცია გავლენას ახდენდა აზერბაიჯანის ეკონომიკაზე. 2012 წელს სახელმწიფოს მეთაურმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას, რომლითაც დამტკიცდა პროგრამა “ა
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ნატო კაკაშვილი

სადაზღვევო კომპანიების გადაზღვევის ფორმების სრულყოფისათვის

სტატიაში განხილულია გადაზღვევის არსი, გადაზღვევის ფორმები და მისი მნიშვნელობა ქართული სადაზღვევო კომპანიებისათვის.სტატიაში ახსნილია გადაზღვევის მნიშვნელობა სადაზღვევო კომპანიების სტაბილურობის შენარჩუნებაში, რადგანაც სადაზღვევო ინდუსტრიის ფუნქციონირება გადაზღვევის გარეშე წარმოუდგენელია. გადაზღვევა დაზღვევის დამოუკიდებელი სახეა. მისი მიზანია შესაძლო ფინანსურ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ გიუნტერ ჰოფბაუერი

ბლოკჩეინების პროგრამების გამოყენება ბიზნეს-პროცესებში - მაგალითი შესყიდვებისთვის

სტატიის მიზანია შესყიდვების კონკრეტულ ბიზნეს-პროცესებში ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის გამოყენების და შესაბამისი განახლებული კონცეფციის წარმოდგენა,  ბიზნესის პროცესების დიგიტალიზაციის ხელშეწყობა და მისი თანამედროვე გამოყენება შესყიდვების პროცესში. ბლოკჩეინის ტექნოლოგია არის ძალიან პერსპექტიული და იგი ხელს უწყობს მრავალფეროვან აპლიკაციას ციფრული ბიზნესის პროცესებში
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ მირონ ტუღუში

ადამიანური რესურსების მართვის ზოგიერთი საკითხი საქართველოს საჯარო სამსახურში

საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების ეფექტიანი მართვა  ნებისმიერი ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი ამოცანაა.  განვითარებული ქვეყნები, მდიდარი  გამოცდილების საფუძველზე,  მის გადაწყვეტას შედარებით იოლად ახერხებენ. ბევრად უფრო რთული მდგომარეობაა პოსტსაბჭოურ ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოშიც, სადაც, რამდენიმე ათეული წელია, რაც საბაზრო ურთიერთობების დამკვიდრება და
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ამირან ბერძენიშვილინინო დურგლიშვილიილონა გოგია

ქართველი სტუდენტების ციფრული კომპეტენცია

ნაშრომში განხილულია თანამედროვე ცოდნის საზოგადოებაში ადამიანის არსებობისა და ეფექტიანი საქმიანობისათვის აუცილებელი უნარი - კერძოდ, ციფრული კომპენტენცია, რაც ციფრული ტექნოლოგიების გამოსაყენებლად აუცილებელი ცოდნის,  უნარების და დამოკიდებულების ერთობლიობაა.  ტექნოლოგიების მეშვეობით ადამიანს უნდა შეეძლოს  შემდეგი ოპერაციების შესრულება: პრობლემის
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ მარიამ მექვაბიშვილი

გლობალიზაცია და სოციალური მედია

სტატია ეძღვნება თანამედროვე მსოფლიოს ორ ურთიერთმჭიდროდ გადაჯაჭვულ  უდიდეს მოვლენას -  გლობალიზაციას და სოციალურ მედიას. დღეს ყველა აღიარებს, რომ მსოფლიო „მოიცვა“ გლობალიზაციამ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში - ეკონომიკა, პოლიტიკა, კულტურა, იდეოლოგია, რელიგია და ა.შ. - საერთო ეკონომიკური გლობალიზაციის საფუძველზე ყველა სფერო მოხვდა გლობალიზაციის გავლენის ქვ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ლელა ჯამაგიძე

ინსტიტუტების იმპორტი საქართველო-ევროკავშირის სავაჭრო ურთიერთობების სფეროში

სტატია ეხება სავაჭრო პოლიტიკის რეფორმას, რომელიც ეკონომიკური რეფორმების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია და ის ხშირად  ინსტიტუტების იმპორტს უკავშირდება (Rodrik, 2000; 2002). ინსტიტუტების იმპორტი/ექსპორტი ღრმა სავაჭრო ინტეგრაციის განუყოფელი ნაწილია. მისი საშუალებით აღმოიფხვრება ქვეყნების ეკონომიკურ პოლიტიკაში არსებული განსხვავებები (Martin & Kim, 2015, 369).  როდესაც ღრმა რეგიონულ სავაჭრო ინტეგ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ რამაზ ფუტკარაძე

ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნები და საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პერსპექტივები

სტატიაში გაანალიზებულია საქართველოსა და ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი და პოტენციური კანდიდატი ქვეყნების ზოგიერთი შედარებითი მაჩვენებელი. საქართველოსა და ევროკავშირის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების კვლევას ქართველი და უცხოელი მეცნიერ-ეკონომისტების არაერთი ნაშრომი მიეძღვნა, მაგრამ საქართველოსა და ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნების კვლევას ნაკლები ყურადღება
ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ნათია ტეტუნაშვილიბიძინა ჯავშანაშვილი

მნიშვნელოვანი ცვლილება ეროვნულ კანონმდებლობაში - ახალი საბაჟო კოდექსი

სტატიაში განხილულია საქართველოს ახალი საბაჟო კოდექსი და მისი მნიშვნელოვანი სიახლეები, რაც ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოვებისა და ჰარმონიზაციის საშუალებას იძლევიან. ასევე ყურადღება გამახვილებულია ქვეყნის საკანონმდებლო ისტორიაზე  საბაჟო კოდექსის არსებობასთან დაკავშირებით, ახალი საბაჟო კოდექსის განსხვავებაზე არსებულთან  მიმარ
ჟურნალი ნომერი 3 ∘

ხსოვნა ნათელი

პროფესორი ნოდარ ხადური  ფიზიკური და ინტელექტუალური შესაძლებლობების საუკეთესო   პერიოდში - 49  ასაკში მოულოდნელად გარდაიცვალა ივანე   ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მაკროეკონომიკის   კათედრის ხელმძღვანელი, ჟურნალ „ეკონომიკა და ბიზნესის“   სარედაქციო კოლეგიის წევრი, საქართველოს კონკუ