English / ქართული /
ჟურნალი ნომერი 1 ∘

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, ილია II-ის, საშობაო ეპისტოლე

„იშვა ყრმა,მოგვეცა ძე...და სახელი მისი, - …ღმერთი ძლიერი, ხელმწიფე, მთავარი მშვიდობისა, მამა მერმეთა მათ საუკუნეთა“ (ეს.9,5).  ყოვლადსამღვდელონო მღვდელმთავარნო, ღირსნო მოძღვარნო, დიაკონნო, ბერ-მონოზონნო, საერო დასნო, საყვარელნო დანო და ძმანო, მკვიდრნო საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ მცხოვრებნო თანამემამულენო!  დღეს ბეთლემი „ცათა მობაძავ იქმნა, ვარსკვლავთა წილ ანგე
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ რევაზ გველესიანი

ძირითად საზოგადოებრივ ფასეულობათა შორის არსებული წინააღმდეგობები და მათი დაძლევის პრობლემა

თანამედროვე ეპოქაში სოციალური სამართლიანობის თვალსაზრისით არსებობს დისკრიმინაციის შემთხვევები. ამასთან, აუცილებელია იმის დადგენა - მათ თვითრეგულირებადი ბაზარი წარმოშობს, თუ ისინი სახელმწიფოს ინტერვენციის წარსულში არსებული იმ პრაქტიკის შედეგია, რომელსაც სულაც არ ჰქონდა მიზნად დასახული სოციალური სამართლიანობა. სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის დამოკიდებულება იც
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ეკა ლეკაშვილი

ვიშეგრადის ქვეყნებში სოციალური მეწარმეობის განვითარების აქტუალური საკითხები

სოციალური მეწარმეობა თანამედროვე პერიოდში ბევრი ქვეყნის და რეგიონის საზოგადოებრივი განვითარების ამოსავალი საკითხია და ცხარე დისკუსიის მთავარ თემად წარმოგვიდგება. ამასთან, იგი საზოგადოების სოციალური პრობლემების დაძლევის მთავარ გზად განიხილება. თუმცა, სოციალური ეკონომიკის და სოციალური მეწარმეობის განვითარების თეორიული დამუშავებისა და პრაქტიკული განხორციელების დ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ დიმიტრი ჯავახაძე

ლარის კურსზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი

ეროვნული ვალუტის გაცვლითმა კურსმა 2016 წელს ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია და გაუფასურებათა რეკორდების სერიალი მოაწყო, რომელსაც შეგვიძლია რეკორდების მწვანე კვირეულები ვუწოდოთ. შესაბამისად, ბოლო პერიოდში ყველაზე აქტუალურ ეკონომიკურ საკითხთა შორისაა მოექცეული. სტატიაში განხილულია ეროვნული ვალუტის აშშ დოლართან ნომინალურ გაცვლით კურსზე მოქმედი, ადგილობრივი თუ გლობალური ფაქ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ავთანდილ ჩუთლაშვილი

დანაზოგებისა და ინვესტიციების ურთიერთდამოკიდებულების თავისებურებები საქართველოში

სტატიის ძირითადი მიზანია: პირველი, მსოფლიო დანაზოგების მოცულობის დინამიკისა და არეალის ცვალებადობის განხილვა-ანალიზი; მეორე, საქართველოს დანაზოგების საინვესტიციო პოტენციალის შესწავლა და იმ თავისებურებების დადგენა, რომელიც მის ეკონომიკურ განვითარებას ახასიათებს; მესამე, ალტერნატიული ინვესტირების როგორც ფინანსური ბაზრის ინსტიტუციონალური განვითარების, ერთ-ერთი მიმა
ჟურნალი ნომერი 1 ∘

ინკლუზიურობა: ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი

ბოლო პერიოდში მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში უაღრესად აქტუალური გახდა ინკლუზიური ზრდის პრობლემა. ამასთან დაკავშირებით სტატიაში ყურადღება გამახვილებულია ინკლუზიური ზრდის შინაარსზე, ინკლუზიური ზრდის ფაქტორთა დახასიათებასა და ინკლუზიურობის როლზე ეკონომიკურ ზრდასა და განვითარებაში. სტატიაში ჯეროვანი ადგილი ეთმობა ინკლუზიური ზრდის სპეციფიკურობას და მნიშვნელობას საქართვ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ალექსანდრე ვასილევი

თბილისის უძრავი ქონების ბაზრის შედარებითი ანალიზი

სტატია  ეხება თბილისში უძრავი ქონების საცხოვრებელი  ფართების სექტორში 2007-2016  წლებისთვის  ფასების დინამიკის განსაზღვრას, ბიზნეს-ციკლების  გამოყოფას, 2016   წლის მესამე-მეოთხე  კვარტლების ფარგლებში  მოკლევადიანი პროგნოზის საშუალებით საინვესტიციო კლიმატის შეფასებას და ფასის ცვლილების მხრივ განმსაზღვრელი  ფაქტორების გამოვლენას. საკვანძო სიტყვები: სამშენებლო
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ გიორგი ღაღანიძე

სავაჭრო ურთიერთობები საქართველოსა და აშშ-ს შორის: დინამიკა და პერსპექტივები

სტატიაში განხილულია საექსპორტო  პოტენციალის უკეთ რეალიზაციის საკითხები, კონკრეტულ  სავაჭრო პარტნიორთან მიმართებით. გაანალიზებულია საქართველო-აშშ  სავაჭრო ურთიერთობები და მათი შემდგომი ინტენსიფიკაციის შესაძლებლობები.  შეფასებულია  საქართველოს აშშ ბაზარზე საექსპორტო  პროდუქციის კონკურენტუნარიანობა. საკვანძო  სიტყვები: სავაჭრო რეჟიმი; თავისუფალი ვაჭრობი
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ნუგზარ თოდუათეონა გოგიტიძე

საქართველოს ბაზარზე გენმოდიფიცირებული პროდუქციის შესახებ მომხმარებელთა აღქმის კვლევა

ნაშრომში გაანალიზებულია   გენმოდიფიცირებული   პროდუქციის წარმოებისა და რეალიზაციის  დადებითი და უარყოფითი მხარეები,  აგრეთვე მათი რეგულირების  ძირითადი ასპექტები. ნაჩვენებია, რომ გენმოდიფიცირებული პროდუქციის ბაზრის განვითარებაში  უდიდესი როლი ენიჭება მარკეტინგულ კვლევებს, რომლებიც მომხმარებელთა აღქმის შესწავლის საფუძველია. ჩატარებული მარკეტინგული კვ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ მირონ ტუღუში

თბილისში უკანონო გარე ვაჭრობის რეგულირებისათვის

საქართველოში საბაზრო ურთიერთობების დამკვიდრების საწყისი ეტაპიდანვე ეკონომიკასა და სოციალურ სფეროში მიმდინარე ნეგატიური პროცესებით განპირობებულმა უმუშევრობის სწრაფი ტემპებით ზრდამ და, შესაბამისად, შემოსავლების მკვეთრად შემცირებამ, მოსახლეობის დიდი ნაწილი აიძულა გამოეძებნა დასაქმების ალტერნატიული გზები. იმის გამო, რომ სხვა გამოსავალი ვერაფერი იპოვა, მოსახლეობის ე
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ თენგიზ ვერულავარევაზ ჯორბენაძე

სიახლე საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში: საავადმყოფოების გლობალური ბიუჯეტით დაფინანსება

სტატიაში განხილულია ბიუჯეტურ-მუხლობრივი დაფინანსებისაგან განსხვავებით საავადმყოფოთა გლობალური ბიუჯეტით დაფინანსების უპირატესობა - ნაკლები დანახარჯებით პაციენტთა უფრო ხარისხიანი მომსახურების დანერგვის საკითხები. საკვანძო სიტყვები: ჯანდაცვის დაფინანსება; გლობალური ბიუჯეტი; დამკვეთი; საყოველთაო მომსახურება. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ერთ-ერთი ყველაზე
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ვალერი მოსიაშვილილია ოტიაშვილი

საგანმანათლებლო ორგანიზაციების არაკომერციული ფინანსების მართვის ზოგიერთი საკითხი

XXI ს-ის საქართველოში განათლების სისტემამ განიცადა არსებითი ცვლილებები, კერძოდ, შეიცვალა ამ სისტემის დაფინანსების სტრუქტურა. 2005 წელს საქართველო მიუერთდა ბოლონიის პროცესს, რის შემდგომაც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ასევე უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებები, ატარებენ რეფორმებს იმ ძირითადი ამოცანების შესასრულებლად, რასაც ითვალისწინებს ბოლონიის პროცეს
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ გია ბერიძე

საგადასახადო რეფორმის ესტონური მოდელი და მისი გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე

სტატიაში გადმოცემულია საქართველოში განხორციელებული ფისკალური რეფორმის, მოგების გადასახადის დაბეგვრის ესტონური მოდელის დამკვიდრების წინაპირობები, დეტალები და თავისებურებები. ესტონური გამოცდილების საფუძველზე ნაჩვენებია მოსალოდნელი ეკონომიკური და ფისკალური შედეგები, მისი განხორციელების დადებითი და უარყოფითი მხარეები. განხილულია ის პრობლემები, რაც გაუთვალისწინებ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘

I საერთაშორისო კონფერენცია

2016 წლის 11-12 ნოემბერს ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივეერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტმა უმასპინძლა I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას თემაზე - "გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში". კონფერენციის შესახებ  ანგარიში იხ. ინგლისურ ენაზე
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ნინო ფარესაშვილი

მიზნობრივი სამეცნიერო გამოკვლევები

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის შესახებ რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიერ გამოცემული ბრძანების (N:39/04; 23.12.2015) საფუძველზე ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2016 წელს განხორციელდა ცხრა მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი. კვლევის პროცესში, აკა
ჟურნალი ნომერი 1 ∘

ღვაწლმოსილი მეცნიერი და პედაგოგი, ღირსეული პიროვნება პროფ. გიორგი მშვილდაძე - 9 0

თვალსაჩინო ქართველ მკვლევარს,  ამაგდარ პედაგოგს, მეცნიერების ნიჭიერ ორგანიზატორს,  ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორს, პროფესორ გიორგი მშვილდაძეს 90 წელი შეუსრულდებოდა.  იგი იმ ადამიანთა კატეგორიას ეკუთვნის, რომლებმაც  ნათელი კვალი დატოვეს ქართული ეკონომიკური მეცნიერების განვითარებისა  და მაღალკვალიფიციური ეკონომისტების  მომზადების საქმეში. გიორგი მშვილდაძე
ჟურნალი ნომერი 1 ∘

სახელოვანი პედაგოგი, მეცნიერი, ნათელი პიროვნება მზია ქირთბაია

ჩვენს გვერდით არ არის ჭეშმარიტი ოჯახიშვილი და მამულიშვილი, ცნობილი მეცნიერი  და პედაგოგი, მრავალი თაობის აღმზრდელი, ღირსეული პიროვნება მზია ქირთბაია.  40 დღის წინ წამიერად  დაესვა  წერტილი მის ამქვეყნიურ ნათელ ცხოვრებას,  დაგვიტოვა ისევ ფიქრები და აზრები განსჯისთვის. არასოდეს დაღლილა  სხვების სამსახურით,  ყოველთვის  გვერდით  ედგა ყველას. მან იპოვა თავისი სულ