English / ქართული /
ჟურნალი ნომერი 1 ∘

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტ ილია II-ის საშობაო ეპისტოლე

ყოვლადსამღვდელონო მღვდელმთავარნო, ღირსნო მოძღვარნო,დიაკონნო, ბერ-მონაზონნო, ხელისუფალნო, საქართველოს წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესიის წევრნო, მკვიდრნო ივერიისა და ჩვენი ქვეყნის საზღვრებს გარეთ მცხოვრებნო თანამემამულენო, მოგმართავთ, ქართველნო, აფხაზნო, ოსნო, ბერძენნო, უკრაინელნო, რუსნო, სომეხნო, ებრაელნო, აზერბაიჯანელნო, უდინნო, იეზიდნო, ქურთნო, ინგუშნო, ჩერქეზნო,
2020-03-30
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ იოსებ არჩვაძეპაატა კოღუაშვილი

საარსებო მინიმუმი საქართველოში და მისი ოპტიმალური დონის განსაზღვრის აუცილებლობა

საარსებო მინიმუმი წარმოადგენს სოციალურ ორიენტირს, ცხოვრების დონის სოციალურ სტანდარტს. საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი წლების განმავლობაში არასრულფასოვნად იკვებება. აღნიშნულის გათვალისწინებით, საქართველოში  უახლოეს მომავალში გადასაჭრელი პრობლემებიდან უპირველესს სწორედ მოსახლეობის კვების რაციონის გაუმჯობესება და მისი
2020-03-30
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ გოგიტა თოდრაძე

ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის ახალი მეთოდოლოგია და დანერგვის თავისებურებანი

ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა (ეას) და მასში გაერთიანებული მაჩვენებლები ეკონომიკური ანალიზის, მოდელი­რე­ბისა და პროგნოზირების ფართო შესაძლებლობას იძლევა. მისი მეთო­დო­ლო­გი­ური საფუძ­ვე­ლია საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ შექმნილი სახელმძღვანელო, რომ­ლის უახლესი ვერსია (SNA 2008) 2008 წელს იქნა შემუ­შავე­ბული და დღეისათვის 80-მდე ქვეყანაშია დანერგილი. საქართველოში,
2020-03-30
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ნატალია კუბინივიქტორია მარიტიჩითამილა კოსოვილკა

სტრატეგიული რეგიონული განვითარების პოტენციალის თანამედროვე შინაარსი

რეგიონალური სტრატეგიული განვითარების თანამედროვე პოტენციალის ორი სფერო არსებობს: ა) რეგიონული ეკონომიკისა და მენეჯმენტის სტრუქტურა და ორგანიზაცია, ბ) პროდუქტიული რესურსები. სტრატეგიული რეგიონული პოტენციალის სახეობებია: მართვის პოტენციალი, ნდობის პოტენციალი, განათლება, პროდუქტიულობა,  ინოვაციური პოტენციალი, ადამიანური პოტენციალი, ფორმისა და პროცესის
2020-03-30
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ელიზაბეთ ჩაკო

დახმარება და ქველმოქმედება: კავშირი დოაბას რეგიონის პენჯაბელ ემიგრანტებსა და მათ მშობლიურ ქალაქებს შორის

ნაშრომში განხილულია ინდოეთის პენჯაბის შტატიდან ემიგრაციული პროცესები და პირველი თაობის დიასპორათა კავშირები მათ მშობლიურ ქალაქებთან დოაბას რეგიონში, ასევე, იმიგრანტთა მე-2 და მე-3 თაობის სავარაუდო მონაწილეობა ამ პროცესებში. ინდოეთის პენჯაბის შტატი (კერალასა და გუჯარათის შტატთან ერთად) ერთ-ერთი წამყვანი რეგიონია ინდოეთიდან მოსახლეობის ემიგრაციის
2020-03-30
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ სიმონ გელაშვილიმერაბ ხმალაძეზამირა შონია

საქართველოს სტუდენტი ახალგაზრდობის რეპროდუქციული განწყობა

სტატია მომზადდა თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 2019 წლის საგრანტო კვლევითი პროექტ „საქართველოს სტუდენტი ახალგაზრდობის დემოგრაფიული განწყობის“ ფარგლებში. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საქართველოში, ისევე როგორც სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში, შეიქმნა  საყოველთაო კრიზისი, რომელმაც მოიცვა ცხოვრების ყველა მხარე და, მათ შორის, დემოგრაფიული
2020-03-30
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ თენგიზ ვერულავარევაზ ჯორბენაძე

პირველადი ჯანდაცვის მეკარიბჭეობა და მიმართვიანობა: პაციენტების თვალსაზრისი ოჯახის ექიმის როლზე

ნაშრომში განხილულია ოჯახის ექიმის, როგორც ჯანდაცვის სისტემის მეკარიბჭის როლთან მიმართებით პაციენტების მახასიათებლები, პრეფერენციები და ქცევა. ჯვარედინ-სექციური რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა რესპოდენტების გამოკითხვა, რამაც აჩვენა, რომ მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებს განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ ექიმ-სპეციალისტთან მიმართვის გზების შესახებ.
2020-03-30
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ გვანცა სისოშვილი

რისკის იდენტიფიკაციის თავისებურებები სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის პროცესში

სტატიაში ასახულია სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტების შესყიდვის პროცესის თანმდევი რისკი და გამოვლენილია ის ძირითადი თავისებურებები, რაც ხელს უშლის ამ სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობით გათვალისწინებული მიზნების შესრულებას, მათ შორის, ჯანსაღი კონკურენციის ხელშეწყობას, შესყიდვების მონაწილეთა მიმართ პროპორციული, არადისკრიმინაციული
2020-03-30
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ლევან საბაურინადეჟდა კვატაშიძე

სესხის და კაპიტალის ფინანსური ინსტრუმენტების ზოგიერთი ასპექტი

ფი­ნან­სუ­რი ინსტრუმენტები არის ნებისმიერი ხელშეკრულება, რომელიც წარმოშობს როგორც ერთი საწარმოს ფინანსურ აქტივს, ასევე მეორე საწარმოს ფინანსურ ვალდებულებას ან წილობრივ ინსტრუმენტს. ხშირ შემთხვევაში ხელშეკრულებაში ნათლად არ ჩანს რასთან აქვს საწარმოს საქმე - ფინანსურ ვალდებულებასთან, თუ წილობრივ ინსტრუმენტთან. სასესხო და  წილობრივი ინსტრუმენტების ემისია ხდება
2020-03-30
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ მაია გოგოხია

კომერციული ბანკების მართვის ზოგიერთი თანამედროვე ტენდენცია

ბანკების საქმიანობაში თანამედროვე ეტაპისათვის ნიშანდობლივი ტენდენ­ციები განპირობებულია მსოფლიო ეკონომიკაში მიმდინარე ისეთი პროცესებით, როგო­რიცაა გლობალიზაცია, ასევე ბოლო პერიოდში განვითარებული მსოფლიო ფინან­სური კრიზისი. ამასთან დაკავშირებით, სტატიაში განხილულია საბანკო კაპი­ტალის კონსოლი­დაციის ფაქტორები, ბაზელი IV – 2008-2009 წწ. კრიზისის საპა­სუხოდ,
2020-03-30
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ლაშა ლაბაძეიაროსლავა ბაბიჩიირაკლი გაბრიაძე

კაპიტალის მარაგის და კაპიტალის უკუგების შეფასება საქართველოსთვის

ნაშრომში წარმოდგენილია საქართველოს კაპიტალის მარაგის შეფასება  საერთაშორისოდ აღიარებული მოდელის (Perpetual Inventory Model) გამოყენებით, რომელიც ემყარება სახელმწიფო და კერძო ინვესტიციების 1996-2017 წლების მონაცემებს. ქვეყნების სტატისტიკის სამსახურები,როგორც წესი,არ აქვეყნებენ კაპიტალის მარაგის ოფიციალურ შეფასებებს, რადგან მისი ზუსტი დათვლა ძალზედ რთულია. საქართველოშიც არ მოიპოვება
2020-03-30
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ მანანა ხარხელიგიორგი მორჩილაძე

ემოციური ინტელექტის მნიშნველობა ეფექტიანი ლიდერობისთვის

გამძაფრებული კონკურენციის და გაღრმავებული გლობალიზაციის პირობებში წარმატების მიღწევა სულ უფრო რთული ხდება, როგორც ცალკეული ადამიანების, ასევე ორგანიზაციებისთვის.   2018 წელს საქართველოში უმუშევართა რაოდენობა აჭარბებდა 245 000 ადამიანს[1].  სხვა სიტყვებით - 245 000 ადამიანზე მეტს სურდა მუშაობის დაწყება და იყო ძებნის პროცესში, თუმცა ვერ პოულობდა. მოცემული ციფრი ნათლად
2020-03-30
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ჩარიტა ჯაში

სოციალური მედიის ახალი მარკეტინგული კონტექსტი (კონცეპტუალური მიმოხილვა)

სტატია ეძღვნება ციფრული მარკეტინგის მთავარ ინსტრუმენტს -  სოციალურ  მედიას, რომელმაც თვისებრივად შეცვალა მარკეტინგული გარემო, მომხმარებელთა ჩვევები და პრეფერენციები.    ინფორმირებულობისადა ცოდნის   ზრდამ,   მიღებული  გამოცდილების  გაზიარებამ,  მომხმარებლის, როგორც  ბაზრის მთავარი მოქმედი პირის, შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად
2020-03-30
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ინეზა ვაწაძენანა კაციტაძე

რაჭის სოფლის ტურიზმის პრიორიტეტული მიმართულებების გამოვლენისა და ფორმირების მეთოდოლოგიური რეკომენდაციები

სოფლის ტურიზმი თანამედროვე ტურისტული ინდუსტრიის  ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს სხვადასხვა სახით.  ეს, რესურსების შეზღუდულობის პრინციპის შესაბამისად, მოითხოვს მისი გამოყენების რაციონალური გზების ძიებას და სოფლის ტურიზმის პრიორიტეტული მიმართულებების დადგენას. ამ საკითხთან დაკავშირებით სტატიაში  წარმოდგენილია სოფლის
2020-03-30
ჟურნალი ნომერი 4 ∘ თამაზ გოგოლაძე

XVII-XVIII საუკუნეების ქართველი ვაჭრები სეფიანთა ირანში XVII-XVIII საუკუნეების ქართველი ვაჭრები სეფიანთა ირანში (ისპაჰანის სომხურ ნერსესის, მინასისა და სარქისის ეკლესიებში დაცული ქართული და ქართულ-სომხური საფლავის ქვების წარწერების მიხედვით)

   კვლევა განხორციელდა  შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის (FR17_554) „დოკუმენტური წყაროები (სიგელები, ეპიგრაფიკული ძეგლები, ხელნაწერთა კოლოფონები) XVII საუკუნის I ნახევრის (1600-1662) ქართლისა და კახეთის მეფეების შესახებ (წყაროების პუბლიკაცია და გამოკვლევა)“ ფარგლებში. როგორც ცნობილია, ქართულ-სპარსული ურთიერთობებმა
2019-12-28
ჟურნალი ნომერი 1 ∘

ჟურნალ „ეკონომიკა და ბიზნესის“ 2019 წლის N1-4 შინაარსი

2019  N1 სტატიების ავტორები რუბრიკებისა და სტატიების დასახელება გვ.#   ილია II 2019 წლის საშობაო ეპისტოლე 9   ეკონომიკური თეორია, ეკონომიკური პოლიტიკა     ელგუჯა მექვაბიშვილი ანაბრები, ბანკები და „კაპიტალის თავდაპირველი დაგროვება საქართველოში“ 16 ავთანდილ სილაგაძე სამხრეთ კავკასიის პოსტსაბჭოური ქვეყნების ზოგიერთი ეკონომიკური
2020-03-30