English / ქართული /
ჟურნალი ნომერი 2 ∘

კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის 2019 წლის სააღდგომო ეპოსტოლე

 ყოვლადსამღვდელონო მღვდელმთავარნო, ღირსნო მოძღვარნო, დიაკონნო,   ბერ-მონოზონნო, ხელისუფალნო, საქართველოს წმინდა   მართლმადიდებელი   ეკლესიის   ყოველნო წევრნო, მკვიდრნო ივერიისა   და ჩვენი ქვეყნის საზღვრებს   გარეთ მცხოვრებნო   თანამემამულენო:  საუკუნეებიდან საუკუნეებს გადაეცემოდა მოლოდინი იმისა, რომ   "მუცლად  იღებს   ქალწული და შობს ძეს
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ მურმან ცარციძე

შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკა და ახალგაზრდების დასაქმების თავისებურებები საქართველოში

შრომის ბაზრის ფორმირებისა და განვითარების მიმდინარე ეტაპზე საქართველოში მოსახლეობის ეფექტიანი დასაქმების უზრუნველყოფა სახელმწიფოს მაკროეკონომიკური პოლიტიკის უმთავრესი ამოცანაა. აღნიშნული განპირობებულია იმით, რომ ქვეყანაში უმუშევრობა ყველაზე მწვავე,  გლობალური ხასიათის პრობლემასა და აქტუალურ გამოწვევას წარმოადგენს. იგი ქვეყანაში აღიარებულია როგორც სიღარიბის
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ გულნაზი ერქომაიშვილი

ციფრული ეკონომიკა - ეკონომიკური ზრდის ინოვაციური ინსტრუმენტი

წინამდებარე სტატია ეხება თანამედროვე მსოფლიოში  მიმდინარე უდიდეს ტექნოლოგიურ ძვრებს. ციფრული ტექნოლოგიების, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო მომსახურების დანერგვამ დასაბამი მისცა  უპრეცენდენტო  გლობალურ სოციო-პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ცვლილებებს.სულ უფრო იზრდება ციფრული ტექნოლოგიების როლი ქვეყნის პროდუქტიულობისა და ეროვნული კონკურენტუნარიანობის ამაღლების პროც
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ პაატა კოღუაშვილიდავით მამუკელაშვილი

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის განვითარების გამოცდილება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში

წარმატებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნებმა  სახელმწიფო მხარდაჭერის პრიორიტეტულ მიმართულებად კოოპერაციულ საწყისებზე ფუნქციონირებადი ორგანიზაციების ხელშეწყობა მიიჩნიეს (კოღუაშვილი, მამუკელაშვილი 2018). ამიტომ ამ ქვეყნებში კოოპერაციის პროცესი ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფოს მაორგანიზებელი როლითა და ხელშეწყობით წარიმართა. აღსანიშნავია, რომ ამ ქვეყნებში საზოგადოებას და ხელ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ გიორგი შიხაშვილი

ფუძემდებლური წყაროები სოციალურ-ეკონომიკური და მმართველობითი საქმიანობის სინერგიული გააზრებისათვის

დღევანდელ საქართველოში უაღრესად აქტუალურია ქვეყნის სოციალურ­-ეკონომიკური განვითარების საკითხების კვლევა და პრობლემების გადაჭრის გზების დასახვა სინერგიული, ანუ თეოლოგიური და საერო პოზიციების ურთიერთშეხამებული გააზრების საფუძველზე. ნაშრომის მიზანია, საქართველოში ასეთი საკითხების კვლევების გაფართოების ხელშეწყობა, შესაბამისი წყაროების შესწავლა და სათანადო დასკვნ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ მარიამ კენჭოშვილი

ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა - საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის თვისობრივი სიახლე

მოცემულ სტატიაში გაანალიზებულია როგორც საქართველოს, ისე მსოფლიო ეკონომიკის აქტუალური გამოწვევა - ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა და მისი აქტუალობის საკითხი. განსაკუთრებული ყურადღება კი გამახვილებულია ეკონომიკის ინკლუზიური ზრდის მოდელზე, როგორც საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის - საქართველო 2020-ის მთავარ თვისობრივ სიახლეზე და მისი მიღწევის მდგომა
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ირაკლი არაბიძენუნუ ოვსიანიკოვა

სახელმწიფო საინსპექციო სამსახურები და რისკები ბიზნესისთვის

გლობალიზაციის პირობებში, საბაზრო ეკონომიკის მკვეთრი ზრდის ფონზე, რეგულაციები სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ბერკეტი გახდა. ეკონომიკური საქმიანობის წარმართვის ყველა მსურველს სახელმწიფო უწესებს შესაბამის მოთხოვნებს და აკისრებს ვალდებულებებს, ხოლო პროცესის მიმდინარეობისას აკონტროლებს მას.  სახელმწიფო ინსპექტირების ძირითადი მიზანია უზრუნველყოს ქვეყანაში ე
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ნათია კახნიაშვილინატო კაკაშვილი

ეკონომიკურ-ფინანსური ტენდენციების ზოგიერთი ასპექტი საქართველოში თანამედროვე გლობალიზაციის პირობებში

 სტატიაში განხილულია გლობალიზაციის მიმდინარე პირობებში  საქართველოში არსებული ფინანსური ტენდენციის ზოგიერთი ასპექტი და მისი გავლენა ეროვნული ეკონომიკის ზრდაზე.  კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის მიხედვით, უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისა და მოკლევადიანი ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობის თვალსაზრისით, ბოლო პერიოდის ეკონომიკურმა პოლიტიკამ, გარკვეული პროგრესის მი
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ქეთი ცხადაძე

საქართველოს ეკონომიკა 2003-2017 წლებში

 სტატიაში განხილულია 2003-2017 წლების საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა, რომლის ანალიზიც საშუალებას იძლევა გამოვავლინოთ საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისთვის აუცილებელი საკითხები. გლობალური ეკონომიკის რთული მდგომარეობის ფონზე მნიშვნელოვანია საქართველოში სტაბილური მაკრეოკონომიკური გარემოს შექმნა და გაუმჯობესება, ვინაიდან სწორედ მაკროეონომიკურ პარამეტრებთან
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ მიხეილ ჩიკვილაძე

ერთიანი სახაზინო კოდის დანერგვის ზეგავლენა საგადასახადო შემოსულობების აღრიცხვაზე

2016 წლის პირველი იანვრიდან საქართველოში ამოქმედდა ე.წ. „ერთიანი სახაზინო კოდის“ სისტემა, რის შედეგადაც გადასახადების გადახდისათვის მანამდე არსებული 125 სახაზინო კოდი გაერთიანდა ერთ სახაზინო კოდად  - 10 100 1000. ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იქნეს აღქმული კოდების გაერთიანების მარტივ მანიპულაციად. მოცემული ღონისძიების ფარგლებში გატარებულმა ცვლილებებმა არსებითად შეცვლა სა
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ანა ფოლოდაშვილი

თხილის წარმოება საქართველოში და მისი საექსპორტო პოტენციალი ევროკავშირის ბაზარზე

თხილი საქართველოსთვის ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი სასოფლო–სამეურნეო კულტურაა, რომელიც საშუალებას აძლევს ქვეყანას თხილის მსოფლიო უმსხვილესი ექსპორტიორი ქვეყნების ხუთეულში შედიოდეს.                                          კვლევის მიზანია საქართველოში თხილის წარმოებისა და ექსპორტირების შესაძლებლობების, ასევე მასთან დ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ბაბულია მღებრიშვილი

გარემარკეტინგულ გარემოში მიმდინარე ცვლილებების გავლენა საცალო ვაჭრობის განვითარებაზე საქართველოში

სტატიაში საცალო ვაჭრობა განხილულია საქართველოს  ეკონომიკის მნიშვნელოვან სფეროდ, რომლის მეშვეობითაც მოსახლეობამდე  მისთვის საჭირო პროდუქტების დიდი ნაწილი დაიყვანება. ამასთან, ის ქვეყნის მოსახლეობის დასაქმებისა და შემოსავლების  მიღების ერთ-ერთი ძირითადი წყაროა. ამიტომ საცალო ვაჭრობის შემდგომი განვითარების გზების გამოძებნას შეუძლია არსებითი როლის შესრულება ქვე
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ მაია ნიკვაშვილი

კონფლიქტების გამომწვევი მიზეზები და მათი მართვის სრულყოფის შესაძლებლობები ორგანიზაციებში

კონფლიქტი, თავისი არსით,  სოციალურ-შრომითი ურთიერთობების   ერთ–ერთი შემადგენელი ნაწილია. ადამიანთა ურთიერთშეუთავსებადი მოთხოვნილებების, ინტერესებისა და ფასეულობების წინააღმდეგობრიობა განაპირობებს კონფლიქტური სიტუაციის წარმოქმნას სოციალურ-შრომითი ურთიერთობების ცალკეულ სუბიექტებს შორის. სწორედ აღნიშნულ პრობლემაზეა შესრულებული წინამდებარე სამეცნიერო სტატ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ერეკლე პირველითეონა შუღლიაშვილი

საქართველოში მიმდინარე ბუღალტერიისა და აუდიტის რეფორმა: თეორიული და აღწერილობითი ანალიზი

ნებისმიერი ეკონომიკური რეფორმა ორი ჭრილით განიხილება: ა) რამდენად კარგი ხარისხისაა რეგულაციური ჩარჩო და ბ) რამდენად კარგად ხდება აღნიშნული რეგულაციური ჩარჩოს რეალობაში აღსრულება.  ხარისხიანი რეგულაციის ქონას მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, თუ კი მისი რეალობამდე მიტანაც ასევე ხარისხიანად არის უზრუნველყოფილი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ორივე მათგანი - რეგულაციის ხარი
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ტეტიანა სობოლევაიულია ლაზარენკო

ინტელექტუალური საკუთრების მენეჯმენტი ღია ინოვაციებზე გადასვლისას

 ბოლო წლების განმავლობაში, ინოვაციური პროცესის მართვის პერსპექტიული მოდელის - ღია ინოვაციის პრაქტიკისადმი გაზრდილი ინტერესიდან გამომდინარე, მრავალი კვლევა ჩატარდა მისი დანერგვის სხვადასხვა ასპექტის შესწავლისთვის. ღია ინოვაციების გამოყენების მზარდი ტენდენცია განაპირობებს ინტელექტუალური საკუთრების მენეჯმენტისადმი  ასევე უფრო ღია მიდგომას. თუმცა, მიუხედავად იმი
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ინეზა ვაწაძე

სოფლის ტურისტული ბიზნესისადმი ადგილობრივი საზოგადოების დამოკიდებულების გამოკვლევა (რაჭის რეგიონის მაგალითზე)

სოფლის ტურისტული  ბიზნესის განვითარებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს რაჭის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის.  სოფლის საზოგადოებას თავისი მონაწილეობითა და მხარდაჭერით დიდი გავლენის მოხდენა შეუძლია სოფლის ტურისტული ბიზნესის განვითარებაზე. სტატიაში, რაჭის მუნიციპალიტეტების მცხოვრებთა გამოკითხვით მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, ნაჩვენ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ გიგა კიკორიასიმა გაჩეჩილაძესალომე პატარიძე

დისტანციური განათლება და ელექტრონული სწავლება საქართველოში

დისტანციური სწავლება საქართველოში უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. ამ მეთოდის უპირატესობას განაპირობებს რამდენიმე ფაქტორი: დროითი და ფინანსური რესურსების ნაკლები დანახარჯები, კურსის მოქნილობა და ხელმისაწვდომობა, არჩევანის თავისუფლება, მობილურობა და სხვა. თანამედროვე განათლების სისტემა ცდილობს ფეხი აუწყოს ტექნოლოგიურ პროგრესს, რომელიც შეუქცევადი პროცესია. მოსწავლე
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ვლადიმერ პაპავავახტანგ ჭარაია

ინფლაცია და მისი მოდიფიკაციები (ტერმინოლოგიური ასპექტის შესახებ)

ინფლაციის ტრადიციული მაჩვენებელი, სამწუხაროდ, არ არის საკმარისი განვითარებად ქვეყნებში. ზოგიერთი სასაქონლო ჯგუფი არ ასახავს დაბალშემოსავლიანი მოსახლეობის პრობლემებს. აგრარული ინფლაცია, ანუ აგფლაცია ეკონომიკურ მეცნიერებაში სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. სტატიაში შემოთავაზებულია მანფლაციის სტატისტიკური მაჩვენებელი, რომელიც ასახავს ფასების ცვლილებას მედიკამენტ
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ იოსებ არჩვაძე

ფუნდამენტური ნაშრომი გლობალურ პროცესზე

(რეცენზია პროფესორ ელგუჯა მექვაბიშვილის მონოგრაფიაზე „გლობალიზაციის ეპოქის ფინანსური კრიზისები და საქართველოს ეკონომიკა“, თბილისი, „ინტელექტი“, 2018, 287 გვ.)  ქართულმა ეკონომიკურმა საზოგადოებამ ამ ცოტა ხნის წინ უაღრესად საინტერესო და საგულისხმო საჩუქარი მიიღო - დღის სინათლე იხილა  ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეორიული ეკო