English / ქართული /
ჟურნალი ნომერი 1 ∘

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ილია II-ის 2018 წლის საშობაო ეპისტოლე

ყოვლადსამღვდელონო მღვდელმთავარნო, ღირსნო მოძღვარნო, დიაკონნო, ბერ-მონოზონნო, ჩემო საყვარელო სულიერო შვილებო, საქართველოს წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესიის წევრნო,  სამშობლოში მკვიდრნო და ჩვენი ქვეყნის საზღვრებს გარეთ მცხოვრებნო  თანამემამულენო, გიხაროდეთ! „ამიერიდან   შენ   უკვე აღარ ხარ მონა, არამედ  ძე, ხოლო თუ   ძე  ხარ, მემკვიდრეცა ხარ ღმერთის მიერ“ (
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ როინ მეტრეველი

განათლების მზე საუკუნეებში იკაშკაშებს! „ალმა მატერი“ ასი წლისაა

თბილისის ქართული უნივერსიტეტის  გერბი ივანე ჯავახიშვილისა და ექვთიმე თაყაიშვილის  წინადადებით შექმნა  მხატვარმა  დიმიტრი  შევარდნაძემ. მან ძალზე მოქნილად,  ხატოვნად წარმოსახა  მასაზრდოებელი დედის – alma mater-ის  ხორცშესხმული  სიმბოლიკა –  შველი, რომელიც ძუძუს აწოვებს ნუკრს. 1918 წლის 5 თებერვალს პროფესორთა საბჭომ მოიწონა გერბის ნიმუში და მიიღო იგი. დიახ, თბილ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘

ასწლეულის მძიმე გაკვეთილები

დედაუნივერსიტეტი XXსაუკუნის   ისეთივე  პირმშოა,   როგორიც სვეტიცხოველი  XI   საუკუნისა   და გელათი  XII საუკუნისა.  ჩვენი უნივერსიტეტი  სახეა ეპოქისა, როგორც ყველა  ეროვნული  ძეგლი...  მასაც   არაერთი  ძნელბედობის ჟამი ჰქონია...  ამ მცირე  წერილში ორ უმთავრეს  პერიოდზე  მინდა შევაჩერო  ყურადღება;  ორივე  შემთხვევაში დედაუნივერისტეტის ეროვნულ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘

უნივერსიტეტს ულოცავენ

სრულიად საქართველოს  ვულოცავთ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის   დაარსებიდან  100 წლისთავის  საიუბილეო  თარიღს. საქართველოს   მართლმადიდებელი სამოციქულო    ეკლესიის   ავტოკეფალიის აღდგენა,  ქვეყნის  დამოუკიდებლობის  მოპოვება  და უნივერსიტეტის  დაარსება თითქმის ერთ პერიოდში მოხდა. ეს მოვლენები ჩვენი ქვეყნ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ვასილ კაციაშვილი

მსოფლიოს ფინანსური კრიზისები: გამომწვევი მიზეზები და დაძლევის გზები

ფინანსური კრიზისი,  რომელიც  პერიოდულად ჩნდება კონკრეტულ ისტორიულ დროსა და სივრცეში გეოგრაფიულ არეალში, მეტ-ნაკლებად,  ყველა ქვეყანას აქვს გადატანილი, მაგრამ ზოგიერთი კრიზისი,  რომელიც „ეკონომიკური  ცუნამივით“ გადაუვლის მთელ მსოფლიოს, სერიოზულ საფრთხეს უქმნის მის შემდგომ განვითარებას. ამგვარი გლობალური ფინანსური კრიზისის  გამომწვევი მიზეზები სხვადასხვა
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ გიორგი შუბლაძე

ერთხელ კიდევ ეკონომიკური თეორიის თანამედროვე დეფინიციის საკითხისთვის

გლობალიზაციამ XXI საუკუნეში კაცობრიობის  წინაშე დააყენა ეკონომიკური  პრობლემების  ახლებურად გაანალიზებისა და გადაწყვეტის  საკითხი. ეს მოითხოვს  ეკონომიკაში   მსოფლიო მასშტაბით მიმდინარე მოვლენებისა და პროცესების ჯეროვან მეცნიერულ ანალიზსა და განზოგადოებას  გლობალიზაციის ყველა ასპექტის  გათვალისწინებით. ამ მხრივ უპირველეს ყოვლისა, გადამწყვეტი როლი აკის
ჟურნალი ნომერი 1 ∘

საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის პროცესის მნიშვნელობის პოლიტიკური შეფასებისთვის

სტატიაში განხილულია სასოფლო-სამეურნეო  კოოპერატივების განვითარებისა და აგროსამრეწველო  ინტეგრაციის  მხარდაჭერით სოფლის მეურნეობის განვითარების პერსპექტივები.  კოოპერატივის  ეგიდით რეგიონებში მოხდება ადგილობრივი ეკონომიკური,  ინტელექტუალური და ორგანიზაციული მოწყობის რესურსების  გააქტიურება,   ასევე შეიქმნება სოფლის მეურნეობის პროდუქციის  პირველა
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ რევაზ ლორთქიფანიძე

კონკურენციის თეორიის ზოგიერთი პრობლებისა და მისი სრულყოფის მექანიზმის შესახებ

 კონკურენცია რომ ეკონომიკური განვითარების უმთავრესი ფაქტორია, ამაზე უკვე არავინ კამათობს – ისინიც კი, რომლებიც ჯერ კიდევ უტოპიურ კომუნისტურ  წყობას უჭერენ  მხარს და ხელოვნურ შეჯიბრობითობას  მაინც უშვებენ ეკონომიკის  მაორგანიზებელი სტიმულირებისათვის. მნიშვნელობიდან გამომდინარე, კონკურენციის   ფენომენს იკვლევს  ცნობილ  მეცნიერთა საკმაოდ  დიდი რაოდენო
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ შოთა შაბურიშვილი

დამატებული ღირებულების გლობალური ჯაჭვის ფენომენი თანამედროვე საერთაშორისო ბიზნესში

სტატიაში  განხილულია დამატებული  ღირებულების (დღ) გლობალური ჯაჭვის მიმართ ჩამოყალიბებული  ძირითადი  თეორიული  მიდგომები და გაანალიზებულია   მისი როლი თანამედროვე საერთაშორისო ბიზნესში.  მზარდი პოლიტიკური  და ეკონომიკური მნიშვნელობის გამო, დღ-ის გლობალური ჯაჭვის ფენომენი  მრავალი  ქვეყნისა  და საერთაშორისო ორგანიზაციის   ინტერესის  სფეროში მოექ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ინეზა გაგნიძე

კლასტერსა და სამეწარმეო უნივერსიტეტებს შორის სისტემური კავშირის როლი ეკონომიკის განვითარებაში

მსოფლიო ეკონომიკური   ფორუმი გლობალური კონკურენტუნარიანო- ბის განსაზღვრისას  ქვეყნების ეკონომიკის  ინოვაციურ  განვითარებას  აფასებს შემდეგი მაჩვენებლებით: ინოვაციურობის  შესაძლებლობა, კომპანიების დანახარჯები კვლევასა  და განვითარებაზე, წარმოება-უნივერსიტეტს შორის კვლევითი კავშირი,  სამეცნიერო-კვლევითი  ინსტიტუტების ხარისხი, პატენტების რაოდენობა &nb
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ხათუნა თაბაგარი

ნავთობის როლი მსოფლიო ეკონომიკაში (ნავთობის მწარმოებელი 10 წამყვანი ქვეყნის მაგალითზე)

დღეისთვის ნავთობი მსოფლიოში ყველაზე მოთხოვნადი ენერგო რესურსია, შესაბამისად, მისი წარმოება და ექსპორტი ზრდადი ტენდენციით ხა სიათდება [1, გვ.6,17]. ის გამოიყენება სხვადასხვა მიზნისთვის, როგო რიცაა ტრანსპორტი (71%), მრეწველობა (24%), კომერციული მოხმარება (5%) და ელექტროენერგიის წარმოება (1%) [2, გვ.1]. ნავთობი ყველა სახელმწიფოსთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია. მისი დიდი რაოდენობით წარმოება
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ოთარ სოსელია

შრომის ანაზღაურების სისტემების ევოლუცია თანამედროვე მსოფლიოში

თანამედროვე საბაზრო პირობებში შრომის ორგანიზაციის  სრულყოფა მნიშვნელოვანია შრომის ოპტიმალური  რაოდენობისა და ხარისხის, დაგეგმილი საწარმოო შედეგების უზრუნველყოფისათვის, ასევე, შრომითი რესურსების რაციონალური  გამოყენებისათვის. სტატიაში განხილულია შრომის ანაზღაურების  თანამედროვე ფორმები და სისტემები, რომლებიც  გამოიყენება განვითარებული ეკონომიკის  მქონ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ნუგზარ თოდუაბექა ვაშაკიძე

საქართველოს ბაზარზე პერსონალური გაყიდვისადმი მომხმარებელთა დამოკიდებულების კვლევა

ნაშრომში გაანალიზებულია მარკეტინგული  კომუნიკაციების   გამოყენების ძირითადი მიმართულებები, რომელშიც განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებულია პერსონალური  გაყიდვის როლზე და მის მიმართ თანამედროვე  მიდგომებზე. პერსონალური  გაყიდვისადმი ქართველი  მომხმარებლების დამოკიდებულების შესწავლის მიზნით ჩატარებულია  მარკეტინგული კვლევა,  რომლის შედეგად გამოვ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ გიორგი შიხაშვილი

თანამედროვე ორგანიზაციულ-მეთოდური ტექნოლოგიების გამოყენება სტუდენტთა სწავლის პროცესში

საქართველოში   ეკონომიკური პროფილის    უმაღლესი    განათლების პროგრესული  განვითარებისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია თანამედროვე ორგანიზაციულ-მეთოდური    ტექნოლოგიების     აქტუალური თეორიულ- მეთოდოლოგიური და   პრაქტიკულ-გამოყენებითი  საკითხების  კვლევა. სწავლების მეთოდი გულისხმობს სტუდენტებთან პედაგოგის  მუშაობის ხერხს, რომლის მეშვეო
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ბესიკ ბოლქვაძე

სახელმწიფო საინვესტიციო პოლიტიკის თანამედროვე გამოწვევები: პრაგმატულ-კონცეპტუალური მიდგომები

განვითარების   თანამედროვე   ეტაპზე ქვეყნის   ეკონომიკური    ზრდის ერთ-ერთ  მნიშვნელოვან დეტერმინანტად კერძო სექტორის მიერ განხორცი- ელებული ინვესტიციები  და თანამდევი ეკონომიკური ეფექტები განიხილება, თავის მხრივ კი საინვესტიციო პოლიტიკის ეფექტიანობა დიდწილად სახელ- მწიფოს მიერ ინვესტორებისაკენ   გადადგმული შემხვედრი ნაბიჯების შედე- გიანობაზე, სა
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ვლადიმერ ბასარია

საგადასახადო-საბიუჯეტო პოლიტიკის სოციალური ორიენტაციის სრულყოფისათვის

დამოუკიდებელ საქართველოში სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის  მშენებლობა – ფუნქციონირების აუცილებლობის თეზაა აღიარებული.  განვლილ პერიოდში ამ მიმართულებით ბევრი რამე გაკეთდა. ეროვნული  შემოსავლის  განაწილება  ძირითადად წარმოების   ფაქტორების მწარმოებლურობის  შესაბამისად ხდება მისი გადანაწილება, სარგებლობაში– კი სოციალური ორიენტაცია მკვ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ანა ჩაგელიშვილი

ბაზრის კვლევის თავისებურებები სახელმწიფო შესყიდვების პროცესში (საქართველოს მაგალითზე)

სახელმწიფო შესყიდვების რაციონალურად  განხორციელება  მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მიწოდების ბაზრის სრულფასოვნად წარმართულ კვლევაზე. ეს პროცესი  კი დღესდღეობით მრავალი ნაკლოვანებით ხა- სიათდება. ნაშრომის მიზანია სახელმწიფო შესყიდვების პროცესის   საწყისი ეტაპის – მიწოდების ბაზრის კვლევისთვის რეკომენდებული მეთოდოლოგი- ის განხილვა, ასევე, მოსაზრებების  გ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ მერაბ ჯიქია

რელევანტური და ალტერნატიული დანახარჯების განსაზღვრა გადაწყვეტილების მიღებისას

ალტერნატიულ პროექტებს   (ქმედებებს) შორის არჩევანის გასაკეთებლად, მენეჯერული გადაწყვეტილება საჭიროებს  ინფორმაციას  იმ დანახარ- ჯების შესახებ, რომლებიც  დამოკიდებულია მიღებულ არჩევანზე. სტატიაში, პროდუქციის  თვითღირებულების ცალკეული  მუხლის შესაბამისად სქემატურადაა  წარმოდგენილი რელევანტური  მასალების, შრომითი და ზედნადები ხარჯების  განსაზღვრის  
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ ხათუნა ბარბაქაძე

ლიზინგი – საგადასახადო პროცესის ოპტიმიზაციის საშუალება

მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციისა და მზარდი კონკურენციის პირობებში ეკონომიკური  სუბიექტებისათვის საჭიროა  ძვირადღირებული აქტივების  შეძენა, რომელიც  დაკავშირებულია  დიდ დანახარჯებთან.  ამიტომ კომპანიები  აქტიურად  იყენებენ ისეთ მეთოდებს, რაც საშუალებას  იძლევა ერთიანი დანახარჯების გარეშე  განხორციელდეს  მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოდერნიზაცია. გ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ მაია გოგოხია

ინვესტორები ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე

სტატიის მიზანია თანამედროვე ბაზარზე  სტრატეგიული  და ინსტიტუციონალური  ინვესტორების მიზნების, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მეშვეობით აქციონერული   საზოგადოების  ეკონომიკური   უსაფხოების უზრუნველყოფის შესაძლებლობების, საინვესტიციო  ფონდების მართვისას აღმოცენებული  რისკების  შეფასებისათვის გამოყენებული  სხვადასხვა მაჩვენებლის, ფასიან ქაღალდებში 
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ სალომე საყვარელიძე

საქართველოს საჯარო უწყებებში მოხელეთა მოტივაციის ძირითადი მექანიზმები (სპეციალისტთა ანკეტური გამოკითხვის შედეგების მიხედვით)

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი, კერძოდ,  მოტივაცია  მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ნებისმიერი ორგანიზაციის  წარმატების მიღწევაში. შესაბამისად მნიშვნელოვანია საქართველოს  საჯარო  უწყებებში დასაქმებულმა მენეჯერებმა  ყურადღებით შეისწავლონ და გაანალიზონ არსებული გარემო და შემდეგ უზრუნველყონ თანამშრომლებში მოტივაციის  გაზრდა, რაც პირდაპირპროცორციულად აისახ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ გიორგი გაწერელია

საქართველოს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საკანონმდებლო რეგულირება და მისი სრულყოფის ზოგიერთი საკითხი

მიკროდაფინანსება  დაკავშირებულია მცირე  ბიზნესის სუბიექტების ფინანსურ მომსახურებასთან  და გულისხმობს მათთვის დაფინანსების წყაროებზე მარტივად ხელმისაწვდომობას. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობას აკონტროლებს საქართველოს  ეროვნული ბანკი (სებ-ი)  და საჭიროების შემთხვევაში სახავს ადეკვატურ    ღონისძიებებს.   ამ   ასპექტით აღნიშნული  ორგანიზ
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ გიორგი შიხაშვილი

საერთაშორისო აკადემიური სემინარი ბენ-გურიონის უნივერსიტეტის (ისრაელი) ბიზნესისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტზე

ნეგევის (ისრაელის სამხრეთი რეგიონი) ბენ-გურიონის უნივერსიტეტის (ბგუ) ძირითადი ნაწილი განლაგებულია ქალაქ  ბეერშევაში. ბგუ არის ისრაელის ერთ-ერთი წამყვანი სასწავლო  და კვლევითი  უნივერსიტეტი  და ლიდერობს მსოფლიოს უნივერსიტეტებს   შორის მეცნიერების   სხვადასხვა  სფეროში.   უნივერსიტეტში სწავლობს   20  000-ზე მეტი სტუდენტი.  უნივერსიტეტის   ერთ-ერთი  &nb
ჟურნალი ნომერი 1 ∘ მურთაზ მაღრაძე

პროფესორი დემურ სიჭინავა – 70

 პროფესორი   დემურ შალვას ძე სიჭინავა  დაიბადა 1947 წლის 12 დეკემბერს ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ ლესიჭინეში, პედაგოგის ოჯახში. მამა, შალვა სიჭინავა – ქართული ენისა და ლიტერატურის  მასწავლებელი იყო, დედა, ეთერ საჯაია – დიასახლისი. მათ სამშობლოს აღუზარდეს  სამი ვაჟი, დემური, მილორდი და ალექსანდრე, ეკონომიკურ  მეცნიერებათა დოქტორები, პროფესორები. დემურ სიჭინავამ დაამთ